• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/27 ساعت 14:51

    روش عجیب یکی از ساکنین شهر اورفا ترکیه برای محافظت از ماشینش در برابر سیل احتمالی