• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

  1401/12/27 ساعت 16:42

  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:
  با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد

  حتی اگر دستمزد را ۱۰۰درصد افزایش دهیم باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد

  نباید دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که موجب نارضایتی و تحریک جامعه کارگری شود
  http://isna.ir/xdNyNH