• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/27 ساعت 11:03

    جنگ راه می‌اندازیم، کشورگشایی می‌کنیم، صدها هزار انسان را می‌کشیم، میلیون‌ها انسان را آواره می‌کنیم و به هیچ دادگاهی هم پاسخ نمی‌دهیم

    ما آمریکا هستیم، ایالات متحده آمریکا