• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/12/27 ساعت 15:44

    بدهی میلیاردی فدراسیون شمشیربازی به آژانس و هتل

    رئیس #فدراسیون_شمشیربازی:
    به شدت در فشار مالی هستیم اما نمی‌توانیم اعزام‌هایی که برای کسب سهمیه المپیک است را لغو کنیم.
    وزارت ورزش حدود ۶۰ درصد بودجه ما را داده است و ۴۰ درصد دیگر طلب داریم.