• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/27 ساعت 13:21

    سوم فروردین اول رمضان خواهد بود

    عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری: روز پنج شنبه سوم فروردین اولین روز ماه مبارک رمضان در ایران و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود.