• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/27 ساعت 23:20

    مرگ ۲۰۰ هزار ژاپنی فقط در پی بمباران‌های اتمی هیروشیما و ناکازاکی، مرگ چند صد هزار ویتنامی با «عامل نارنجی»، مرگ دهها هزار عراقی با سلاح‌های آغشته به رادیواکتیو ضعیف شده، مرگ صدها هزار انسان و آوارگی میلیون‌ها انسان در جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر و … نشانه انصاف آمریکایی هاست؟