• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/12/27 ساعت 14:43

    امنیت دریایی در منطقه حاصل شده است و همسایگان ما نیز این تفاوت‌ها را حس کرده‌اند و امروز می‌دانند که چه کشوری خیرخواه و برادر آن‌هاست.