• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/12/27 ساعت 11:02

    قرار شد بعد از اینکه نمایندگان هر دو طرف جلسه درون سازمانی خود را برگزار کردند، یکشنبه جلسه جمع بندی برگزار شود