• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1401/12/27 ساعت 15:26

    واکنش مسکو به حکم دادگاه کیفری بین‌المللی علیه #پوتین:
    *از نظر قانونی باطل است زیرا روسیه عضو اساسنامه رم نیست

    *هر یک از تصمیمات این نهاد علیه #روسیه از نظر حقوقی بی اعتبار است
    http://isna.ir/xdNyDx