• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/27 ساعت 16:35

    تروریستی که ضدانقلاب او را کوله‌بر معرفی کرد

    محی‌الدین ملاابراهیمی که بود؟

    روز گذشته حکم اعدام یکی از اعضای گروهک تروریستی تجزیه‌طلب به نام محی الدین ملاابراهیمی در ارومیه اجرا شد.

    از چند روز مانده به اجرای حکم این عضو گروهک تروریستی، رسانه‌های معاند http://tn.ai/۲۸۶۹۴۸۱… Show more