• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/27 ساعت 18:43

    فرانسه برگزاری تظاهرات را ممنوع اعلام کرد

    پلیس فرانسه برگزاری تظاهرات را در برابر پارلمان این کشور ممنوع اعلام کرده است

    شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس همچنان شاهد اعتراضات گسترده مردمی به سیاست‌های دولت ماکرون در زمینه اقتصادی است
    http://tn.ai/۲۸۶۹۵۳۲