• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/27 ساعت 11:06

    صادرات پرتقال مازندران به چین برای اولین بار

    معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از صادرات ۱۰تن پرتقال مازندران به کشور چین برای اولین بار در تاریخ خبر داد