• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/27 ساعت 23:24

    شبکه پشت شبکه، همه و همه ویژه برنامه‌های تحویل سال نو، کپی شده از هم، با دکورهای پرزرق و برق، مجریان لوس و محتوای نازل!
    اگر صداوسیما به جای همه اینها فیلم سینمایی پخش میکرد، خرج کمتری میشد و بیننده بیشتری جذب میشد.
    #تلویزیون #سال_نو