• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/26 ساعت 11:53

    ۲ همچنین رفتار عقلایی با کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی می‌تواند با حذف متغییرهای داخل در روابط؛ آنها را بار دیگر به مقدار منطق و همسایگی بازگردانده و از این مسیر منافع ملی را تضمین کند، سفر دبیر شورای عالی امنیت کشور به پکن و ابوظبی هم در این راستا ارزیابی می‌شود.