• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/26 ساعت 21:31

    فارغ از این که رییس جمهوری روسیه در جنگ اوکراین مرتکب جنایت جنگی شده است یا خیر، آیا قابل تصور است که روزی، رییس جمهوری آمریکا نیز در جنگ هایی مشابه حمله ۲۰۰۳ به عراق و حوادثی مانند کشتار فلوجه یا رسوایی زندان ابوغریب به جنایات جنگی متهم شود؟