• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/12/26 ساعت 14:06

    رقم #سبد_معیشت کارگران تغییر کرد‌

    آخرین خبرها از نشست دستمزد شورای عالی کار حاکی از آن است که رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر کرد.