• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/12/26 ساعت 13:48

    مسیر جدید دسترسی به قطعات #بهشت_زهرا (س)
    روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س): طی هماهنگی‌های صورت گرفته بین شرکت بهره برداری مترو و سازمان بهشت زهرا(س)، جهت تسهیل تردد زائرین محترم وهمشهری‌های عزیز تهرانی،از امروز در ایستگاه مترو کهریزک دسترسی مستقیم به داخل بهشت زهرا(س) ایجاد شد.