• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/26 ساعت 11:53

    #رشتو | اهداف سفرهای دریابان شمخانی چیست؟

    یکی از اهداف مشخص گ سفرهای گذشته و آینده دبیر شورای عالی امنیت ملی این است که سیاست دولت سیزدهم در دیپلماسی، عدم تعلل و رکود در این عرصه است و به تعبیر رئیس‌ جمهور منافع ملی را در هر سرزمینی که ایجاب کند، پیگیری خواهد کرد.