• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/26 ساعت 11:44

    می‌گویند تحریم‌ها فقط جمهوری اسلامی را هدف می‌گیرد و مردم ایران از تحریم‌های غرب متضرر نمی‌شوند.

    یعنی مردم ایران Clash of Clans بازی نمی‌کردند؟