• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/26 ساعت 19:36

    بازداشت بیش از ۳۰۰ نفر در ناآرامی‌های فرانسه

    وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در ناآرامی‌های دیشب این کشور تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر بازداشت شدند.