• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/26 ساعت 11:47

    روز دوم رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین در دریای عمان

    دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش:
    هدف رزمایش ایجاد امنیت خطوط دریانوردی در منطقه است.