• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/26 ساعت 11:49

    سخنگوی وزارت امورخارجه: جای تعجب است مسئولان آلمانی برنامه صلح‌ آمیز هسته‌ ای ایران باسنگین‌‌ترین نظارت‌‌های آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی راتهدیدمعرفی می‌کنند اما ازتهدیدات زرادخانه گسترده تسلیحات اتمی رژیم جعلی،اشغالگر وضدحقوق بین‌ الملل صهیونیستی برای منطقه وجهان سخنی نمی‌گویند