• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/25 ساعت 17:20

    روزنامه اسرائیل هیوم: با توجه به تنش موجود بین فلسطینی‌‌ها و اسرائیلی‌‌ها، شاهد اوضاع انفجاری در ماه رمضان خواهیم بود که پیش از این سابقه نداشته است.