• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/25 ساعت 20:51

    دولت انگلیس: استفاده از نرم‌ افزار شبکه اجتماعی تیک‌ تاک در دستگاه‌‌های دولتی این کشور، به دلیل مسائل امنیتی ممنوع شد.