• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1401/12/25 ساعت 14:52

    نرخ اقامتگاه‌ها با افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد

    عضو هیات مدیره اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور: افزایش نرخ اقامتگاه‌ها با افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد اما نرخ‌ها به گونه‌ای است که مردم بتوانند از این اقامتگاه‌ها استفاده کنند
    http://isna.ir/xdNyhR