• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

  1401/12/25 ساعت 18:20

  وزیر ارشاد:
  *پس از این هیچ فیلمی بدون مجوز شورای نمایش به جشنواره‌ها نمی‌رود

  *هیچ فیلم توقیفی در دوره جدید نداریم

  *همه فیلم‌هایی که از دوره قبل پروانه نمایش دریافت نکرده بودند، با همکاری عوامل‌شان به پخش رسیده و اکران شدند
  http://isna.ir/xdNyny