• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/12/25 ساعت 23:20

    غرب باید بجای تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران، اوکراین را تشویق کند مدارک‌ مستند در نشست رسمی هیاتهای سیاسی و نظامی دو کشور ارائه دهد و گفتگوی رسمی را جایگزین اتهامات بیاساس و تکراری کند و مشاهده کند که ایران همواره در کنار صلح قرار داد و ‌نه جنگ.