• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/12/25 ساعت 17:54

    اگر خودرویی همزمان دو تخلف حادثه ساز مرتکب شود، نسبت به توقیف آن اقدام خواهد شد.