• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/25 ساعت 09:34

    نرخ واقعی تورم ۵۰ درصد است، البته برای مرده‌ها !
    نمی شود که تورم برای بخش‌های درآمدی مثل بیمه، واقعی محاسبه بشود و برای بخش‌های هزینه‌ای مثل حقوق و دستمزد کارگران کم اظهاری کرد!