• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/24 ساعت 11:27

    وزیر دارایی عربستان در دومین دوره کنفرانس بخش مالی: بعد از توافق بین ۲ کشور، سرمایه گذاری‌‌های عربستان در ایران ممکن است بسیار به سرعت اتفاق بیفتد.

    موانعی برای سرمایه گذاری با ایران در سایه برقراری ثبات در منطقه وجود ندارد.