• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/24 ساعت 23:50

    این حرف اگه واقعی باشه انقلاب ۵۷ در انتظارشه

    ولی من امروز خوندم که نوشته بود: اندازه اقتصاد عربستان ظرفیت دو برابر شدن داره