• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/24 ساعت 12:03

    سخنگوی دولت: شرط داشتن کارت پایان خدمت برای داشتن کارت بازرگانی حذف شد