• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/24 ساعت 12:04

    دبیر شورای عالی امنیت ملی، فردا درپاسخ به سفر مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به کشورمان و به دعوت رسمی همتای خود به ابوظبی سفر می‌کند

    شمخانی علاوه برمذاکره باهمتای اماراتی خود با مقامات بلندپایه این کشور نیز دیدار وپیرامون مسائل ۲جانبه، منطقه‌ ای و بین‌ المللی گفتگو خواهد کرد