• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/24 ساعت 15:11

    آرون دیوید میلر در مقاله‌ای در فارن پالیسی در ارتباط با توافق ایران و عربستان با میانجیگری #چین نوشت: «وقتی آمریکا در حال بازی تخته نرد بود ، دیگر طرف‌ها در منطقه درگیر بازی پیچیده‌ی شطرنج بودند!»