• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/24 ساعت 12:02

    به منظور تامین نظر شورای نگهبان، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ۴۲ درصد افزایش یافت و برخی مصوبات نفتی نیز اصلاح شد.