• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/24 ساعت 12:02

    سخنگوی دولت: مادران خانه‌ دار ساکن مناطق روستایی، عشایر، دارای ۳ فرزند و بیشتر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.