• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/24 ساعت 14:13

    در سال ۲۰۰۲ ایران به همراه عراق و کره شمالی از سوی آمریکایی‌ها به عنوان «محور شرارت» معرفی شد. اکنون و در سال ۲۰۲۳ برخی از آمریکایی‌ها، ایران را به همراه روسیه و چین، «محور شرارت» می‌خوانند.

    وقتی قدرت ملی ایرانیان افزایش می‌یابد.