• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1401/12/23 ساعت 11:13

    مسخره‌ترین کار تلاش برای راضی نگه داشتن آدم‌هاست کسایی که هر کاری می‌کنند همه آدمها رو از خودشون راضی نگه دارند رو درک نمی‌کنم!