• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/23 ساعت 20:07

    رئیس مرکز اورژانس تهران: آمارتجمعی مرکز اورژانس تهران تاساعت ۱۸:۳۰امروز نشان می‌دهد که از ابتدای اسفند تا به این ساعت ۷تن در این حوادث جان خود را از دست داده‌ اند. ۱۴۷نفر نیز دچار مصدومیت شده‌ اند

    ۳۳نفر همچنان در بیمارستان هستند و ۱ نفر از آنان نیز در بخش مراقبت‌‌های ویژه است