• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/23 ساعت 21:04

    نخستین برخورد نظامی آمریکا و روسیه در جریان جنگ اوکراین

    اگر واشنگتن و مسکو در کوتاه زمان راهی برای صلح در اوکراین نیابند، جنگ میان آمریکا و روسیه اجتناب ناپذیر خواهد بود.