• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/23 ساعت 02:29

    فرمانده نیروی دریایی سپاه: در آینده سرعت شناورهای سپاه چند برابر سرعت شناورهای آمریکایی می‌شود