• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/23 ساعت 13:36

    برای سپرده گذارانی آمریکایی که دارایی هایشان با ورشکستگی بانک‌ها بر باد می‌رود، اهمیتی ندارد که دولت‌های قبلی چه اقداماتی مخربی انجام داده‌اند.از نظر آنان، دولت کنونی مسوول وضع موجود است.
    اگر مشکل بانکی ادامه یابد، شانس بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ به شدت تضعیف می‌شود.