• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/22 ساعت 18:43

    در جریان سفر هیئت ۷۰ نفره ایران به منظور برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق یکی از مباحثی که مطرح شده بحث تکمیل راه‌آهن شلمچه به بصره بود.

    سفیر ایران: اراده جدی بین ۲ کشور برای راه اندازی راه آهن شلمچه به بصره وجود دارد