• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/22 ساعت 11:02

    آمریکا نمی‌تواند در جنگ با روسیه در اوکراین به پیروزی نظامی برسد مگر این که
    ۱ – ناتو را به میدان بیاورد
    ۲ – به تهدید استفاده از سلاح اتمی متوسل شود
    که در هر دو حالت، دنیا را در آستانه جنگ جهانی سوم قرار می‌دهد.