• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/22 ساعت 17:23

    احتمالا اوضاع سیستم بانکی آمریکا وخیم است که رییس جمهوری آمریکا این گونه با قاطعیت می‌گوید همه چیز امن است.