• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/22 ساعت 23:33

    مشاور امنیت ملی دولت آمریکا: آمریکا به تعامل و ارتباط با ایران برای آزادی هر چه سریعتر زندانیان آمریکایی بازداشت شده در ایران، همچنان ادامه می‌دهد.

    آخرین چیزی که می‌خواهیم انجام دهیم دادن امید دروغ و کاذب به خانواده آمریکایی‌ هایی است که منتظر عزیزانشان هستند.