• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/21 ساعت 13:27

    وقتی معاون، شمشیر را برای رییس سابق از رو می‌بندد

    مایک پنس: در نهایت تاریخ، دونالد ترامپ را مسبب و مسئول یورش هواداران سفید پوست آمریکایی اش به کنگره آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ خواهد شناخت.