• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/21 ساعت 21:37

    اینکه یک زندانی امنیتی در ایران می‌تواند از زندان با خبرنگار آمریکایی تلفنی مصاحبه کند نشان می‌دهد ایران آماده تبادل زندانیان است. اما این که آمریکا می‌گوید توافقی برای تبادل وجود ندارد، بیانگر آن است که واشنگتن برای حفظ سیاست فشار حداکثری حتی حاضر است شهروندان خود را مجازات کند