• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/21 ساعت 22:53

    روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت: مقام‌‌های سعودی برای یک هیأت اسرائیلی که قصد حضور در یک رویداد گردشگری سازمان ملل متحد در عربستان را داشتند، ویزا صادر نکرده است.