• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/20 ساعت 13:03

    وزیر خزانه داری آمریکا خطاب به اعضای کنگره: سقف بدهی‌ها را افزایش ندهید، دچار ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد می‌شویم.

    وضعیت «اقتصاد اول» جهان، کشوری که میلیارد میلیارد دلار خرج جنگ می‌کند.